Σανταρόζα 1 Αθήνα
10564 Ελλάδα

Οι Δράσεις μας


Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη των Ρομά. Σε εθνικό επίπεδο, και προς αυτήν την κατεύθυνση, η ελληνική πολιτεία υιοθέτησε το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων 2001-2008», και την «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-2020». Ωστόσο, παρά τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, οι Ρομά εξακολουθούν να βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει τη συνηγορία σε θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά και θα υλοποιήσει εποπτικές δράσεις αναφορικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά. Το έργο αναμένεται επίσης να ενδυναμώσει Ρομά διαμεσολαβητές, τοπικές κοινότητες και Συλλόγους Ρομά, καθώς επίσης και να συμβάλλει στην αύξηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και της ευρύτερης κοινωνίας αναφορικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνουν οι Ρομά.

Χαρακτηριστικά οι δράσεις του έργου είναι οι εξής:

Εκπαίδευση των διαμεσολαβητών για τη συλλογή αναφορών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά


Υλοποίηση 6 ημερίδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κοινοτήτων Ρομά σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους τρόπους αναφοράς πιθανών παραβιάσεων


Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων εκμάθησης Η/Υ σε διαμεσολαβητές και μέλη κοινοτήτων Ρομά και συμμετοχή τους σε εξετάσεις απόκτησης σχετικού πιστοποιητικού


Καταγραφή αναφορών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της πραγματοποίησης επιτόπιων επισκέψεων σε οικισμούς Ρομά


Προώθηση των αναφορών σε αρμόδιους φορείς και παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών υποθέσεων


Συγγραφή εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων αναφορικά με την κατάσταση προάσπισης/παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά


Δημιουργία τριμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων


Δημιουργία Οδηγού ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Υλοποίηση 4 σεμιναρίων σε Κέντρα Κοινότητας, Δήμους, Περιφέρειες


Υλοποίηση 2 σεμιναρίων σε δημοσιογράφους και φοιτητές τμημάτων ΜΜΕ


Αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου του έργου


Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης