Σανταρόζα 1 Αθήνα
10564 Ελλάδα

 

Ο θάνατος της 45χρονης Ρομά, μητέρας πέντε παιδιών, κατά την διάρκεια της εργασίας της ως υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, χαρακτηρίζεται πρόδηλα ως εργατικό ατύχημα.

Επιπλέον, οι σοβαρές καταγγελίες συνδικαλιστικών φορέων ότι η 45χρονη εργαζόταν ανασφάλιστη εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τη στάση και τη συμπεριφορά εργοδοτών απέναντι στη Ρομά κοινότητα.

Το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας & Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά» εκφράζει τον προβληματισμό του για την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, του δικαιώματος σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας (Άρθρο 31, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και του δικαιώματος σε κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή (Άρθρο 34, Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τα πορίσματα του Παρατηρητηρίου, όπως αυτά παρουσιάζονται στην τελευταία ετήσια έκθεση (Μάρτιος 2022 – Ιανουάριος 2023), καταδεικνύουν περαιτέρω την άνιση μεταχείριση των Ρομά στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της στέγασης, των αγαθών και υπηρεσιών, κ.ο.κ. που συνεπάγεται τη διαιώνιση του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού τους. Διαβιώντας σε συνθήκες ακραίας φτώχειας κι έχοντας εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι Ρομά συχνά καταφεύγουν στην παράτυπη απασχόληση με αποτέλεσμα να βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην εργασιακή εκμετάλλευση. (Αναλυτικότερα βλ. τη δημοσιευμένη έκθεση στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου www.romproject.gr).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας & Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά» συστήνει στις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν:

1. Την εργοδοτική υποχρέωση του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για πρόνοια.

Κατά το Εργατικό Δίκαιο συνάγεται η γενικότερη υποχρέωση του εργοδότη να μεριμνά για την προστασία του εργαζομένου. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται ως υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη.

2. Ασφαλιστικά ζητήματα του εργατικού ατυχήματος και φροντίδα των οικείων της εργαζομένης.

Συνάγεται ότι σε περίπτωση ευθύνης γεννάται υποχρέωση του εργοδότη για αποζημίωση της οικογενείας της θανούσης, καθώς υπάρχει αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη, η οποία είναι ανεξάρτητη από τυχόν πταίσμα ή υπαιτιότητα των προστεθέντων.

Το «Παρατηρητήριο Συνηγορίας & Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά», εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για το γεγονός και την αμέριστη συμπαράστασή του στους οικείους του θύματος.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη συνηγορία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά κοινοτήτων, τονίζοντας την ανάγκη για την εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται, ώστε να επιτευχθεί μία πιο συμπεριληπτική κοινωνία δομημένη στις αξίες της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού.

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης