Σανταρόζα 1 Αθήνα
10564 Ελλάδα

 

Με την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια να ασκούν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στις διαχρονικές διακρίσεις που μαστίζουν τους Ρομά πληθυσμούς, το έργο «ΡΟΜ» επιχειρεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τελευταίων.

Περαιτέρω, το έργο αποσκοπεί στην καταπολέμηση του κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού των Ρομά, καθώς και στην εξομάλυνση των σχέσεων των κοινοτήτων με την ευρύτερη κοινωνία με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη αναγκαιότητα, κατά τον Ιανουάριο 2023, η ομάδα έργου υλοποίησε σειρά παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και συνηγορίας, για την προώθηση του υγιούς διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Την ίδια περίοδο επισφραγίστηκε και η ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου, με το τελικό συνέδριο του «ΡΟΜ» να λαμβάνει χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2023.
Διαβάστε την τριμηνιαία αναφορά της περιόδου Ιανουάριος 2023, ΕΔΩ.

 

 
 

 

 

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης